Bilim ve Doğa


Çocuklar dünyaya ve çevrelerindeki her şeye karşı sonsuz merak ve sorulara sahiptir. Bilim ve Doğa etkinlikleriyle bu meraklarını daha da arttırarak çevrelerine karşı daha dikkatli, soru sormaya istekli, meraklı, gözlemleme yeteneğine sahip, araştıran, inceleyen ve keşfeden çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.  Yaparak , yaşayarak öğrenerek hem bilimsel süreç becerilerini geliştirecekler hem de çevre okuryazarlığı becerileri kazanacaklar.

Okul öncesi dönemdeki bilimsel süreç becerileri; gözlem yapma, tahmin etme, ölçme/hesaplama, karşılaştırma, kategori oluşturma/sınıflandırma, veri toplama/veri kaydetme ve iletişim kurmadır. Bu beceriler çocuğun hem bilgiyi keşfetmeyi seven çocuklar olmasına hem de temel fen ve hayat bilgisi ders kazanımlarına zemin oluşturmaktadır.

Çevre okuryazarlığı; bireyin parçası olduğu ekosisteme dair bilgiler edinmesi, böylece hem doğa hem de toplum ve gelecek kuşaklar için sorumluluk bilinci geliştirebilmesidir.

Rakun kids çocukları “Bilim ve Doğa” dersinde deneyler yaparak bilimsel süreç becerilerini geliştirecek, doğada yapılacak etkinlikler ve dünyamızı korumak adına yapılması gerekenleri yaparak yaşayarak öğrenerek çevre okuryazarlığı becerilerini geliştirecekler.

Çocukların merak edip, soru sordukları, keşifte bulundukları süreçlere eşlik etmekten keyif alıyoruz.

Hemen Bizimle İletişim'e Geçin