Harflerle Sohbet


Harf öğretimi denildiği zaman aklımıza genellikle şu varsayımlar gelmekte; “ İlkokula başlamadan evvel harfleri öğrenirse bu çocuk için faydalı olur.”, “Şimdiden harfleri öğrenirse ilkokulda sıkılır.”, “Harfleri merak ediyor. Okumaya hazır ve ilkokula bir an evvel başlamalı.” gibi…

Öncelikle ilkokula hazır bulunuşluk kavramının neleri kapsayıp, kapsamadığını bilmemiz çocuk için bu süreci daha faydalı yönetmenize katkı sağlayacaktır.

İlkokula hazırlık çalışmaları, sadece okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan çalışmalar değildir. Okul öncesi eğitim programının tamamında yer alan kazanımlar aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul olgunluğu bilişsel, dil, sosyal ve duygusal, motor gelişim alanları ve öz bakım becerilerinin tümünün geliştirilmesiyle çocuğa kazandırılır.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında amaç okuma yazma öğretmek değil; çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırıp, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir.

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yapacaklarımız;

  • Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb.)
  • İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.).
  • Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)
  • Temel kavram çalışmaları (program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar)
  • Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.)
  • Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları

“Harflerle sohbet” dersinde çocukların okuma yazmaya ve okula karşı olumlu pozitif duygular oluşturmalarını ve okuma yazma farkındalığı ve merakı geliştirmelerini hedefliyoruz.

Hemen Bizimle İletişim'e Geçin