Matematik Etkinliği

Rakun Kids Academy Matematik etkinlikleriyle öncelikle, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırıp, ilgi ve merak uyandırmak. Matematik etkinliklerini oyun, drama, müzik, masal ve sanat etkinlikleriyle bütünleştirilmiş bir şekilde planladık. Bu etkinliklerde amaçladığımız kazanımlar: dikkat/ algı/ hatırlama /gözlemleme, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, toplama-çıkarma, geometrik şekilleri (sembolleri) tanıma, grafik hazırlama ve matematiksel sorgulama becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Hemen Bizimle İletişim'e Geçin