Nezaketli Rakunlar

Günümüz eğitim sistemi  incelendiğinde, konu ve ders içerikleri çocuklarımızı sadece akademik anlamda eğitmeye ağırlık vermiş bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu biliyor ve müfredatı uygulamanın yanı sıra çocukları sosyal hayata hazırlama ve sosyal yaşam becerileri kazandırma yönünden Rakun Kids olarak hassasiyet taşıyoruz. 

“İlk eğitim evde aileden alınır.” algısı günümüz yaşam koşullarında annenin de yoğun çalışma hayatında yer almasıyla tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Aileleri ile eskisi kadar vakit geçiremeyen günümüz çocukları, çoğunlukla ilk eğitimi hem evde hem de okulda alarak öğrenme yolcuğuna çıkmaktadır.

Bu gerçeğin ışığında biz Rakun Kids ailesi olarak çocuklarımıza hem nezaket kurallarını erken yaşta uygulamalı olarak vermek hem de ailelerin bu konuda ki yüklerini hafifletmek adına “Nezaketli Rakunlar” dersi ile yaparak yaşayarak sosyal yaşam becerilerini kazanacakları bir ders hazırladık.

Sosyal Yaşam Becerileri Nelerdir?

Sosyal yaşam becerileri; bireyin toplumdaki kişilerle etkili ve doğru iletişimini sağlayan, sosyal kabul edilebilir davranışları gösterebilme, sosyal kabul görmeyen davranışları ayırt etme ve hem kendi hem de topluma yararlı davranışları beceri haline getirebilmektir.  Alt başlıklar haline belirtecek olursak;

  • İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri
  • Grupla bir işi yürütme becerileri
  • Duygulara yönelik beceriler
  • Saldırgan davranışlar ile başa çıkmaya yönelik davranışlar
  • Stres durumlarıyla başa çıkma becerileri
  • Plan yapma ve problem çözme becerileri

Sevgili anneler ve babalar çocuklarınızı söz verdiğimiz üzere sadece akademik anlamda hayata hazırlamakla yetinmiyor sosyal hayatta varlık gösterebilen, özgüvenli, sosyal zekası yüksek çocuklar yetiştiriyoruz.

Hemen Bizimle İletişim'e Geçin